Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Budynek usługowo-mieszkaniowy w Białymstoku

Punktem wyjścia przy projektowaniu dominanty był historyczny kontekst miejsca, nieistniejący budynek wiatraka. Forma powstała na skutek syntezy materiałowej i konstrukcyjnej. Materiałem konstrukcyjnym obiektu jest drewno. Jest on wykonany w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcję, podobnie jak konstrukcję wieży często występującego na Podlasiu wiatraka typu koźlak, spajają drewniane zastrzały. Podjęto decyzję, by szkielet drewniany, szczególny walor, została wyeksponowana poprzez system dużych przeszkleń. Na każdej kondygnacji budynku zorganizowano przyjemną przestrzeń, gdzie mieszkańcy mogą spotkać się by porozmawiać przy lampce wina, lub wypić dobrą kawę z widokiem na miasto. Przestrzenie są kameralne, sprzyjają organizacji spotkań w gronie znajomych. Przebicia pomiędzy kondygnacjami sprawiają, że przebywający wewnątrz ludzie są ze sobą w ciągłym kontakcie. Na ostatniej kondygnacji zorganizowano mały kącik czytelniany oraz przestrzeń do wyświetlania filmów, gdzie odwiedzający będą mogli obejrzeć seanse dotyczące bogatej historii bojar.

Forma budynku wielorodzinnego powstała na skutek poszukiwań idealnej formy dachów dla kontekstu bojar. Inspiracją dla układu desek elewacyjnych były różnorodnie kształtowane szczyty bojarskich chat. Ich syntetyczna analiza pozwoliła na odnalezienie formy frontowej fasady. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymógł zastosowanie symetrycznych dwuspadowych dachów. Stworzoną strukturę wysunięto przed lico ściany. Przybrała ona formę systemu otwieranych okiennic. Nie tylko chronią one przed nadmiernym słońcem, ale również stanowią bufor, umożliwiający oddzielenie mieszkańców od gwarnego placu.