Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Image thumbnail

Blog

Krajobraz kulturowy

Kiedy mówimy o sąsiedztwie w architekturze należy przywołać pojęcie, jakim jest „krajobraz kulturowy”. Opisuje on przestrzeń wokół nas – architekturę, infrastrukturę techniczną oraz środowisko naturalne. Nowy dom albo droga zawsze w jakiś sposób wpływa na krajobraz. Wybierając miejsce zamieszkana warto pomyśleć o tym jak ukształtowane jest otoczenie naszego wymarzonego miejsca do życia.

Szacunek do zastanej materii jest wyrazem wielkiej odpowiedzialności w kreowaniu spójnego krajobrazu kulturowego.

Korzystne dla krajobrazu kulturowego jest poszanowanie rozwiązań, które występują w budownictwie tradycyjnym danego regionu. Jako architekci zobowiązani jesteśmy zwracać na to szczególną uwagę, dbając o ład przestrzenny i wpisując się w sąsiednią zabudowę. Sposób układania cegieł, forma dachu, rzemiosło cieśli i charakterystyczna kolorystyka to jedne z wielu cech, które warto obserwować. To właśnie one informują nas o indywidualnym charakterze każdej miejscowości. Spostrzegawcza osoba mogłaby zadać pytanie, czy nowe budynki powinny czerpać bezpośrednio z historycznych rozwiązań w architekturze i udawać zabytki? Odpowiedź brzmi przecząco. Podejdźmy do tego odpowiedzialnie. Nowe budynki przede wszystkim powinny odpowiadać na współczesne potrzeby wszystkich mieszkańców i budować jedynie dialog z otoczeniem, i charakterem zabudowy historycznej.